Ülkemizin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin artması ve insanlarımızın değişen koşullara uyum sağlayarak ülkemizin küresel rekabette yerini alması için eğitim ve öğretim hayati önem taşımaktadır. Eğitim ve öğretimin verimi ve kalitesinin temel belirleyicileri, fiziki ortamların uygunluğu, öğretmenlerin yetkinliği ve sürekli eğitim süreci içinde olmaları, kaliteli eğitim içeriği ve bu içeriğin etkin sunumunu sağlayacak eğitim yayın ve materyalleridir.

 Yz Yayınları olarak hedefimiz, uzman eğitim kadromuz tarafından ilgili sınıf ve bilgi düzeyi dikkate alınarak hazırlanan eğitim materyalleriyle eğitim ve öğretimde verimliliğin artmasına olanak sağlamak; uyguladığımız sistematik yöntemlerle ölçme ve değerlendirmede eğitimcilere kolaylık sağlarken öğrencilerin kavrayışlarını en üst seviyeye çıkarmaktır.

 Yz Yayınları, tüm eğitim materyallerinde öğrencilerin dil, mantık ve bilgi düzeylerine uygun metinler, görseller kullanmakta ve pedagojik formasyonun gereklerini yerine getirmektedir. Yz Yayınları olarak tüm eğitim içeriklerimizde, öğrenmenin dengeli biçimde gerçekleşebilmesi için klasikleşmiş sorular ile kazanımları daha iyi pekiştirmeyi sağlayan yeni nesil sorular arasındaki dengeye hassasiyetle dikkat ediyoruz.

 Yayınlarımızın yazımından dizgisine, grafiğine ve içerik tasarımına kadar her aşamada siz değerli eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizin geri bildirimlerini dikkate almaktayız.

Faydalı olabilmek ümidiyle...